Hüseyin Batuhan

1921’de Sürmene’de doğdu. 1939’da İzmir Erkek Lisesi’ni, 1943’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1958’de doçentlik tezini verdi.
Çalışmalarını ağırlıklı olarak modern mantık ve bilim felsefesi üzerinde yoğunlaştırdı.
“Bilim Din ve Eğitim Üzerine Düşünceler”, “Bilim ve Şarlatanlık”, “Uğur Felsefe Öğreniyor”, “İspanya’da Bir Şato”, “Turan’ın En Mutlu Yılları (2 cilt) ve “Batı’da Tolerans Fikrinin Gelişmesi” isimli kitaplar başlıca kitaplarıdır.
2004 yılının başlarında dünyaya gözlerini yumdu.

Diğer Yazarlar