Uluğ Nutku

Yazar Uluğ Nutku felsefe uğraşına 1957’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde başladı. Aynı yerde 1968’de asistan, 1974’de doktor, 1979’da doçent oldu. 1990’da Çukurova Üniversitesine geçerek Felsefe Grubu Eğitimi Bölümünün Eğitim Fakültesinde ayrı bir birim olmasına katkıda bulundu. 1994’de Mersin Üniversitesine Felsefe Bölümü oluşturma amacıyla geçti. Aynı yıl profesörlüğe yükseltildi. 2000’de Felsefe Bölümü oluşturulması amacıyla Cumhuriyet Üniversitesinde göreve başladı. İki yıl sonra “67 yaş haddi”nden emekli oldu ama orada daha 2,5 yıl “dışarıdan” dersler verdi.
felsefelogos  yazarlarındandır. İnsan Felsefesi Çalışmaları (1998) bulut yayınlarınca yayımlanmıştır.

Diğer Yazarlar