Zeynel Oruç

1953 yılında doğdu. Çocukluğu köyde geçti. Beş sınıfı birleştirilmiş bir köy okulunda okudu. Ortaokulu, şehir merkezinde kiralanan tek gözlü bir evde, öğretmen okulunu yatılı öğrenci olarak okudu. Öğretmenlik yaparken Eskişehir Anadolu Üniversitesinde önlisans yaptı. MEB için “İlköğretim Matematik 2” ders kitabı yazdı. Yirmi beş yılı devlet okullarında, sekiz yılı da özel okullarda olmak üzere otuz üç yıl öğretmen ve idareci olarak çalıştı.

Diğer Yazarlar